Tillbaka

Närmare

Du kom mig till mötes när jag var på väg till dig
Du hade väntat att jag skulle komma hem
Inte visste jag då vad jag borde ha förstått
att din kärlek inte slocknat fastän jag dragit mig bort

Nu är jag här igen med händer som vill beröras
På knä för dig min vän med en längtan att alltid få föras närmare

Du såg mig långt innan jag såg dig
Du kände mig mer än nån annan kände mig
Du hade hela bilden, ja, ett större perspektiv
Du bar ju allt, ja, hela mitt liv

Nu är jag här igen...

Allt som jag ångrar, den skuld som jag bär
ta allt, jag ber dig, jag lämnar det här
Vid dina fötter, ja här vid ditt kors ge mig djupare rötter
så jag inte längre drivs bort

Nu är jag här igen...

Text & musik Lina Häger © Manus

Luk 15:11-32

Låten handlar om att vi kan få komma till Gud med vår längtan att få föras ännu närmare honom. Inspiration till texten har jag hämtat från historien om den förlorade sonen. Jag tyckte mig se bilden framför mig av sonen, som kommer hem och fadern, som kommer honom till mötes. Sonen faller på knä inför sin far och sträcker fram sina händer. Precis som vi får göra inför Gud. Det är fantastiskt att när vi närmar oss Gud, så närmar Han sig oss med glädje.

Här på jorden

Jag fylls av förundran och önskar förstå
din gudomliga storhet, omöjlig att nå
Om du ej blivit mänsklig och kommit hit ner
så att vi kunde få den gemenskap du ger
Att du i mitt hjärta vill bo
gör ju att jag kan leva och fortsätta tro

Att du finns här på jorden för mig
fast du har en hel himmel där allt är fullkomligt
Här på jorden får jag möta dig
Du gör himmelen öppen för mig

Du bryr dig om en människa som sviker gång på gång
men där skulden tynger sträcker nådens arm sig lång
Ja, ditt tålamod är större än alla våra svek
och vi får del av din stora kärlek
Att du ville böja dig ner
är ju därför jag lever, du ger mer och mer

Ja, du finns här på jorden för mig...

Han finns här på jorden för dig
fast han har en hel himmel där allt är fullkomligt
Här på jorden vill han möta dig
han gör himmelen öppen för dig

Ja, han finns här på jorden för dig...

Text & musik Lina Häger © Manus

Den här sången har några år på nacken, jag har sjungit den i många olika sammanhang. Den handlar helt enkelt om att Gud kom till jorden och blev människa, så att vi kunde få gemenskap med Honom. Så enkelt, men ändå det största för den som vill ta emot Honom i sitt liv, och leva med Honom här på jorden. Sången vill också peka på det hopp vi har om ett liv efter detta. Då vi får möta Honom helt och fullt i himlen.

I din strålglans

Det har tagit mig tid och jag vet att jag inte är framme än
men nu kan jag säga att jag är på väg

Varje steg som jag tar för mig framåt,
bort från bilden som jag bar
Det är dags att möta sanningen

Fri att va mig själv för att du skapat mig till den jag är

När du ser på mig med dina ögon är jag fri
i din närhet kan jag våga tro på mig själv
I din strålglans, ditt ljus där får jag mod

Jag vill ej hållas kvar instängd i mitt eget trånga skal
Ge mig kraft att våga ta mig ut

Fri att följa när du kallar mig att gå på dina vägar

När du ser på mig...

Text & musik Lina Häger © Manus

I din strålglans handlar om självförtroende. Jag tror att de flesta behöver mer av den varan. Vi har så lätt för att tänka att vi inte duger till något. Gud ser oss inte alls på det sättet. I hans ögon är vi värdefulla och han vill att vi ska vara nöjda med oss själva. Det är han som har skapat oss och gett oss alla gåvor vi har.

Jag funderade på var och när jag blir som mest inspirerad och frimodig. Jag kom på att det är när jag får bli fylld av Guds närvaro. I hans strålglans och ljus, där får jag mod att våga ta nya steg. Det är viktigt att vara i hans närvaro, för han bekräftar oss och ger oss tillbaka vårt egentliga värde som människor. Vi kan stöta på mostånd i livet och vi kan bli nedtryckta. Men umgås vi med honom får vi lyssna till sanningen om oss själva och få mod att våga tro på oss själva.
Livet du ger

Jag minns en tid ifrån mitt eget liv
jag försökte men jag kunde ej bli fri
Var så fångad i min egen själviskhet
fanns en tomhet i min sång men nu jag vet

Att din kärlek har befriat mig
och nu vill jag alltid leva här med dig

Utan dig så var jag fångad, inget kunde få mig fri
För om jag lämnar dig dör sången, tystnar hjärtats melodi
I din kärlek fann jag friheten, jag är inte bunden mer
och nu kan jag se livet du ger

Visst fanns det andra vägar som jag kunnat gå
mycket bättre val som jag borde gjort
Men i mitt innersta hör jag ditt namn
det ger mig en ton av frihet som är sann

Ja, Jesus, du befriar mig
och nu vill jag alltid leva här för dig

Utan dig...

Text & musik Lina Häger © Manus

Livet du ger vill berätta om det liv Gud ger oss. Den enda verkliga friheten. Utan honom är vi fångade.

Together not apart

You're telling me it's time to go
sayin' that you won't be back for long
I can see your face, there's something wrong

I said we're your family
we'll be right here until you're home
You said you'll manage on your own

You left and I keep wondering why
what made you put out all the light
that's shining in your eyes

I'm your friend, I'll be your sister
I will hold you, I will care
Years go by, will you still miss me
I'll be here for you until we are together, not apart

I think about you every day
I hope God will hear me when I pray
I'll keep the faith though you are far away

Have you forgiven me
for the times I couldn't let you be
the one you always wanted to

They say you're gone now but I know
You will be back one day
with eyes that are burning like before

I'm your friend...

Text & musik Lina Häger © Manus

Det är många som lämnar våra kyrkor idag. Vi som stannar kvar känner saknad och tomhet. Ofta har de som valt att gå, kanske inte lämnat tron, utan man lämnar församlingen på grund av besvikelse på människor. Den här sången vill lyfta frågan om vad vi i kyrkan kunde gjort annorlunda? Samtidigt talar den om att vi inte ska ge upp, utan tro att det syskon man förlorat en dag kommer tillbaka.

Musiker...
John Bergstrand: trummor
Johannes Häger: bas, gitarr, kör
Kristoffer Sjöberg: percussion
Daniel Israelsson: piano
Anna Palmér: kör
Lina Häger: sång

Du som ser min brutenhet

Tyngd och bruten kom jag till dig
med allt som jag burit och gömt inom mig
Men skulden jag bar på blev sonad och föll av,
och jag fick nytt liv i befrielsen du gav

Aldrig har du nekat mig att komma nära dig
Du som ser min brutenhet förkastar inte mig
Ja, din helande närhet har gjort mig förvandlad
och ren igen i förlåtelsen

Kallad och utvald, du såg vem jag var
nu vill jag ge dig allt som jag har
Mitt förkrossade hjärta är allt du begär
du som burit all smärta ser mig där jag är

Aldrig har du nekat mig...

Jag famlade och letade men föll så lågt
nu faller jag i dina armar och du lyfter mig

Aldrig har du nekat mig...

Text & musik Lina Häger © Manus

Ps 51
Du som ser min brutenhet tar upp vårt behov av förlåtelse. Jag skrev låten för flera år sedan och jag ville att den skulle handla om en Gud som förlåter oss när vi med ett uppriktigt hjärta vänder oss till honom i ånger. Han ser vår brutenhet, men han förkastar oss aldrig.
Never run dry

I can see you are crying alone
I can see you've carried this burden on your own
I can see the life you live
I can see you thirst for what I can give

I am here then you'll see
I've always been near calling for you
You've searched now you've found
a love so true won't let you down let you down

Now, now is your time to go free
I, I am the life that you need
Deep inside the fountain will never run dry
never run dry

Come to me and thirst no more
Come to me for life you've never had before
Come to me, I'll comfort your soul
Come to me, you don't have to walk on your own

I am here...

Now, now is your time...

Never run, never run dry

Now, now is you time...

Text & musik Lina Häger © Manus

Joh 4:1-42
Den här sången har fått sin text från berättelsen om Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn, som det står om i Joh 4. Jesus talar om det vatten som blir en källa inuti, som aldrig sinar. Han ser vad den här kvinnan behöver innan hon har sagt någonting.

How many miles

I'm gonna walk that bumpy road
to show my love for you
I wanna share the heavy load
when days are turning blue

But I don't know how seems impossible
but I wanna try

How many miles am I willing to go with you
How many times am I ready to forgive you
To give all for one another takes a lot to love my brother
How many miles am I willing to go with you

One man has conquered in his strive
gave all for you and me
In every story of his life
love is all I see

How many miles...

You and me we got to find a way to live
letting every action speak of love

How many miles...

Text Lina & Johannes Häger, musik Johannes Häger
© Manus

Matt 5:41, Matt 18:21-22
Melodin är skriven av Johannes, texten har vi skrivit tillsammans. Vi hämtade inspiration från Matt 5 och 18. Vi människor har ofta svårt att visa kärlek och att vara osjälviska. Men vi har en förebild som klarade av detta. För oss är det omöjligt att klara av detta i egen kraft, men genom honom är allt möjligt.

Mer än jag förstår

Vem kan se mig i min ensamma vrå
ingen hör mig när jag ropar ut i kval
Vem ger styrka där jag vacklande går
långa stigar i den djupaste dal

Du ser fågeln segla högt i det blå
vakar över dess färd när det blir höst
Så oändligt långt din omtanke når
du fångar varje suck från min röst

Det är mer än jag förstår att du hör mig när jag ber
En frid som övergår varje tanke och jag ser
hur oron lämnar mig när jag gläder mig i dig min Herre
Mer än jag förstår att du hör mig när jag ber
En frid som övergår varje tanke och jag ser
hur oron lämnar mig och jag gläder mig i dig min Herre

Du förmår mycket mer än jag vet
i denna ofattbara sanning lever jag
med en kraft som skänker tacksamhet
verkar du i mig fast jag är svag

Det är mer än...

Text & musik Lina & Johannes Häger © Manus

Fil 4:4-7, Ef 3:20
Refrängmelodin är skriven av Johannes, versmelodin av mig. Texten har vi skrivit tillsammans. Vi ville att texten skulle vara ganska enkel och okomplicerad, samtidigt som den handlar om något som vi inte kan förstå. Från oro som upptar våra tankar, till frid som övergår allt vårt förstånd.

Vi har styrt våra steg

Vi har styrt våra steg till Guds hus det är här vi vill vara just nu
Det bor en längtan i vart bröst och en tro att han kan släcka vår törst

För där det är kallt och fruset kan han värma ja, där allt är dött och brustet ger han liv

Så möts vi du och jag för här finns det hjälp att få en Gud som bär oss när det är tungt att gå
Ja, din svaghet blir till styrka när du viskar Herrens namn det finns vila i hans trygga famn

Du som längtar att få bli berörd Jesus ser din smärta och din nöd
Öppna dig för kärlek utan krav nåden finns i livet som han gav

Han bekräftar dig och lyfter ditt ok i hans närhet finns det vila och ro

Så möts vi du och jag...

Text & musik Lina Häger © Manus

Jag ville skriva en sång som kunde användas vid en gudstjänst. En sång som får berätta om att det finns hjälp att få. En plats att hämta ny kraft på. Helande för ett sargat hjärta.

Tillbaka