Tillbaka

Dina vägar

Jag vill alltid gå dina vägar
Herre, det är dig jag vill följa
Låt mig alltid se dina vägar
så att din vilja sker

Jag vill alltid gå dina vägar
Herre, det är dig jag vill följa
Ja, visa mig dina vägar
så att din vilja sker

Var och en som fruktar Herren får se
allt du har berett åt mig, därför vill jag lova dig
Var och en som fruktar Herren får se
dina sanna vägar, lär du mig att gå

Jag vill höra dig när du kallar
Herre, till ditt ord vill jag lyssna
Låt mig alltid gå när du kallar
så att din vilja sker

Jag vill alltid gå dina vägar
Herre, ge mig villiga fötter
Och visa mig dina vägar
så att din vilja sker

Text & musik Johannes Häger
Ps 25:4, 12

Jag stannar här

I ett brus försvann din röst jag hör dig inte mer
och något skymmer sikten jag kan inte se
dig lika tydligt
Jag förstår att så mycket kan ta platsen i mitt liv
men jag önskar att bli stilla
och ge mycket mera av min tid
till det jag behöver

För att vårda tron som som finns här inuti
till att gro och och fördjupas och växa sig fri

Men jag stannar här, i din närhet där kan jag falla
i ett andetag får likgiltigheten fly
Och den längtan som jag bär på
vill jag alltid bevara

I ett sus, så stilla i mitt inre kommer du
ocj jag fylls utav en tillit i ett nu
och du når mig
Jag förstår att du möter mig och att du vill mig väl
ja, du lyser rakt igenom
och nu kan jag se det som du ser
vad jag behöver

Att bli förnyad så att du kan leda mig
och jag vill inget hellre jag är hängiven dig

Text & musik Lina Häger
1 Kon 19:1-18

Han är inte längre kvar

Gryningen var kommen, då följdes de åt
kryddorna i korgen, men graven var tom
Stenen var bortrullad, de brast ut i gråt
men så hördes en röst och de vände sig om

Var inte rädd vi ser din börda
graven den står tom idag
Han är uppstånden från de döda
han är inte längre kvar
nej, han är inte längre kvar

Vägen den var lång och bedrövelsen stor
frågorna var många, de fann inga svar
Då mötte de en man och de hörde hans ord
deras ögon fick liv när de såg vem han var

Så en dag när livet här tar slut
då ska även vi likt Jesus få uppstå
När en dag vi fortsätter vår vandring
in i evighet får vi möta honom där

Text & musik Johannes Häger
Luk 24
Brustna hjärtans gemenskap

Du är vacker där du går
jag du strålar som en sol
du har glatt mig många gånger
när jag har saknat mod
Med en styrka som kan bära
en kär väns förtvivlan
har du alltid funnits nära
och alltid varit sann

För jag vet du bär på svaghet
i ditt hjärta finns ett sår
och när bilden krackelerar
och du visar varje tår
Det är då det blir på riktigt
och vi närmar oss försiktigt
brustna hjärtans gemenskap

Att få dela allt med någon
kunna visa vem man är
ger kraft för tunga dagar
och förtroendet finns där
Ja att dela sina bördor
med en vän som kan förstå
gör smärtan ömsesidig
och glädjen likaså

För du vet jag bär på svaghet
i mitt hjärta finns ett sår
och när bilden krackelerar
och jag visar varje tår
Det är då det blir på riktigt
och vi närmar oss försiktigt
brustna hjärtans gemenskap

Text & musik Lina Häger
Ef 4:16

I nattens timma

Jag åkallar dig i nattens timma
hör min bön mitt i vågornas driv
Jag ropar ut mellan hopp och förtvivlan
var finns den kraft som andades liv
Du var där mitt i stormen och visade dig
just när vi alla trodde att allt var förbi
Så jag åkallar dig i nattens timma
hör min bön mitt i vågornas driv

Och långt bortifrån hörs dånen
vi hör de närmar sig
och ovan oss får molnen
en mörkare gestalt
Känner oron rakt igenom
den växer inom mig
Herre, hjälp oss vi går under
det är snart för sent kom visa dig

Du som stillar stormigt vatten
och för mig ut till ro
ta mig genom denna natten
jag orkar inte mer
Och jag ropar: är du vaken
eller har du lämnat mig
Herre, hjälp oss vi går under
det är snart för sent kom visa dig

Text & musik Johannes Häger
Matt 8:25

Endast hos Herren

Var finner min själ sin ro
var kan jag ge min kropp sin vila
Var finner mitt hjärta bo
var kan se tanken bli stilla

Ja, hos Herren, endast hos Herren
endast hos Herren finner den ro
Ja, hos Herren, endast hos Herren
endast hos Herren finner den ro

Kan livet åter få gro
var kan jag se kärleken spira
Var finner min själ sin ro
Var kan jag ge min kropp sin vila

Ett regn som vattnar jorden
den släcker all min törst
efter den jag älskar som har älskat först

Text & musik Johannes Häger
Ps 62:2
Jag vill dansa med

Det susar uti trädens blad, jag hör det där jag går
längs stigen genom skogen och jag anar dina spår
Och fast jag inte ser dig nu så känner jag din vind
en väldoft från din andedräkt en värme mot min kind

Fyll mig Herre med liv när du andas på mig

Vinden blåser vart den vill
dansar fram kan stanna till
jag vet inte vart den far
men jag vill dansa med

Jag följer när du för mig över höjder genom djup
du sänder mig och jag är trygg från början och till slut
Att lyssna, vara villig, bara gå den väg du leder
ett äventyr där jag är helt beroende av dig

Född av ande med liv som du andats i mig

Led mig Herre med din Ande till dig

Text Lina Häger, musik Lina & Johannes Häger
Joh 3:8, Joh 20:22

Rörs till tårar

Herren är nära, han vandrar ibland oss
lyfter av bördor som tynger var själ
en kärleksfull hand som helar och läker
ett trasigt förflutet

En vind som blåser, ett regn som faller
en kraft som förvandlar

Dina händer berör och ger oss liv
vi känner en närhet av värme och frid
vi förnyas i din atmosfär
vart hjärta som möter dig här
rörs till tårar

Herren är nära han finns mitt ibland oss
lyfter av smärtan som tynger var kropp
en kärleksfull hand som helar och läker
det som gått sönder

Vinden blåser och regnet faller
en kraft som förvandlar

Text & musik Lina Häger

Kom o Guds Ande

Kom helige Ande och vidrör mitt inre
kom helige Ande, du min hjälpare

Min vandring var så lång
stegen tyngda av oro
men drabbad av en ljuvlig ström
fann jag kraft att gå vidare

Kom helige Ande och vidrör mitt inre
kom helige Ande, du min hjälpare
Kom helige Ande med din frihet och kraft
Kom o Guds Ande

Fylld av tacksamhet
för hjälparen du gav mig
och kraften från din Andes vind
styrker mig varje dag

En glädje som är helst beständig
för du verkar i mitt liv
med närvaron som jag känner
så nådefull, så ofattbar

Kom o Guds Ande med din frid

Text & musik Lina Häger

Centrum av allt

Jag vill vara där du visar din makt
ger av din Ande till den
som villl vara där du är centrum av allt
och inte i periferin
Vill vara där du visar din makt
ger av din Ande till mig

När vi närmar oss din helighet
ser vi vem du är
och vi ödmjukar våra steg
Det enda du begär
är ett hjärta som i brutenhet
sången dig ger
Herre, det är min enda bön:
dra mig närmare

När vi närmar oss din härlighet
ser vi vem du är
och vi påskyndar våra steg
du vet jag har dig kär
Med din Andes milda varsamhet
leder du mig
Herre, det är min enda bön:
dra mig närmre dig

Herre förbarma dig, förbarma dig över oss

De som är fjärran får höra vad du gjort
de som är nära förnimmer din makt

Text & musik Johannes Häger
Jes 33:13

Tillbaka